Quản lý máy chủ

Quản lý Cloud Server


 
350,000 VND
1 tháng

Dịch vụ quản lý máy chủ, chỉ áp dụng cho các máy chủ đang duy trì tại Redsun


Quản lý Máy chủ ảo


 
700,000 VND
1 tháng

Dịch vụ quản lý máy chủ, áp dụng cho các máy chủ không duy trì tại Redsun


Quản lý máy chủ riêng


 
1,400,000 VND
1 tháng

Dịch vụ quản lý máy chủ riêng