Đăng ký tên miền

Hãy bắt đầu đăng kí tên miền. Nhập tên hoặc từ khoá để tìm tên miền thích hợp.


Xem loại tên miền theo danh mục

Giá mới
Chuyển
Gia hạn
.com
285,000 VND
1 Năm
299,000 VND
1 Năm
299,000 VND
1 Năm
.vn
770,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
460,000 VND
1 Năm
.com.vn
670,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
.net
336,000 VND
1 Năm
336,000 VND
1 Năm
336,000 VND
1 Năm
.org
336,000 VND
1 Năm
336,000 VND
1 Năm
336,000 VND
1 Năm
.biz
343,000 VND
1 Năm
343,000 VND
1 Năm
343,000 VND
1 Năm
.info
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.asia
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
.store
1,280,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,280,000 VND
1 Năm
.net.vn
670,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
.biz.vn
670,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
.gov.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.org.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.edu.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.pro.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.int.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.ac.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.info.vn
490,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.health.vn
400,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
.co
805,000 VND
1 Năm
805,000 VND
1 Năm
805,000 VND
1 Năm
.us
690,000 VND
1 Năm
690,000 VND
1 Năm
690,000 VND
1 Năm
.co.in
260,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.net.in
260,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.org.in
260,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.firm.in
260,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.gen.in
260,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.ind.in
260,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.cc
800,000 VND
1 Năm
640,000 VND
1 Năm
800,000 VND
1 Năm
.ws
290,000 VND
1 Năm
240,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.tv
940,000 VND
1 Năm
760,000 VND
1 Năm
940,000 VND
1 Năm
.mobi
480,000 VND
1 Năm
390,000 VND
1 Năm
480,000 VND
1 Năm
.eu
290,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.me
650,000 VND
1 Năm
520,000 VND
1 Năm
650,000 VND
1 Năm
.tel
360,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
.com.co
480,000 VND
1 Năm
390,000 VND
1 Năm
480,000 VND
1 Năm
.net.co
480,000 VND
1 Năm
390,000 VND
1 Năm
480,000 VND
1 Năm
.nom.co
480,000 VND
1 Năm
390,000 VND
1 Năm
480,000 VND
1 Năm
.in
500,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
500,000 VND
1 Năm
.co.uk
380,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
.org.uk
380,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
.ltd.uk
380,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
.plc.uk
380,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
.me.uk
380,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
.com.tw
840,000 VND
1 Năm
680,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
.idv.tw
840,000 VND
1 Năm
680,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
.game.tw
840,000 VND
1 Năm
680,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
.sg
1,050,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,050,000 VND
1 Năm
.ebiz.tw
840,000 VND
1 Năm
680,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
.club.tw
840,000 VND
1 Năm
680,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
.tw
980,000 VND
1 Năm
790,000 VND
1 Năm
980,000 VND
1 Năm
.name
290,000 VND
1 Năm
240,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.jp
2,460,000 VND
1 Năm
1,970,000 VND
1 Năm
2,460,000 VND
1 Năm
.bio
1,932,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,932,000 VND
1 Năm
.press
1,921,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,921,000 VND
1 Năm
.bar
1,921,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,921,000 VND
1 Năm
.com.sg
1,050,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,050,000 VND
1 Năm
.build
1,921,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,921,000 VND
1 Năm
.partners
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.limo
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.ventures
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.diamonds
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.voyage
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.careers
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.finance
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.financial
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.fund
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.furniture
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.holiday
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.restaurant
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.surgery
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.university
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.cruises
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.flights
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.black
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.villas
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.healthcare
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.codes
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.holdings
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.tax
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.capital
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.claims
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.clinic
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.condos
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.dating
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.delivery
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.dental
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.engineering
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.expert
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.insure
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.lease
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.maison
1,198,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,198,000 VND
1 Năm
.xyz
285,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
285,000 VND
1 Năm
.london
1,514,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,514,000 VND
1 Năm
.mortgage
1,513,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,513,000 VND
1 Năm
.degree
1,513,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,513,000 VND
1 Năm
.photography
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.technology
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.photos
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.equipment
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.gallery
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.graphics
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.lighting
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.directory
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.today
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.tips
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.company
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.systems
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.management
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.center
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.support
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.email
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.solutions
475,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.ninja
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.reisen
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.rip
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.supply
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.agency
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.exposed
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.institute
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.report
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.schule
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.supplies
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.club
407,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
407,000 VND
1 Năm
.education
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.international
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.city
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.network
475,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
475,000 VND
1 Năm
.guru
723,000 VND
1 Năm
590,000 VND
1 Năm
723,000 VND
1 Năm

Vui lòng chọn 1 danh mục ở trên.


 Thêm Web Hosting

Chọn gói Cloud Hosting phù hợp

Chúng tôi cung cấp các gói Cloud Hosting phù hợp với nhu cầu của bạn.

 Chuyển tên miền đến Redsun

Chuyển tên miền bây giờ sẽ gia hạn thêm 1 năm! *


* Không bao gồm một số TLDs và những tên miền mới gia hạn