Cloud Hosting SSD

SSD tốc độ cao và an toàn với Raid10

CH-ECO


 
35,000 VND
1 tháng

300Mb Dung lượng

5Gb Băng thông

10 Địa chỉ Email

01 Website

03 Sub-Domain

01 MySQL

CH-START


 
70,000 VND
1 tháng

600Mb Dung lượng

15Gb Băng thông

15 Địa chỉ Email

01 Website

05 Sub-Domain

01 MySQL

CH-PRO1


 
95,000 VND
1 tháng

1.250Mb Dung lượng

50Gb Băng thông

30 Địa chỉ Email

02 Website

03 Sub-Domain

03 MySQL

CH-PRO2


 
135,000 VND
1 tháng

2.000Mb Dung lượng

60Gb Băng thông

50 Địa chỉ Email

03 Website

05 Sub-Domain

05 MySQL

CH-COM1


 
220,000 VND
1 tháng

4.500Mb Dung lượng

100Gb Băng thông

100 Địa chỉ Email

05 Website

30 Sub-Domain

12 MySQL

CH-COM2


 
220,000 VND
1 tháng

3.200Mb Dung lượng

80Gb Băng thông

80 Địa chỉ Email

7 Website

40 Sub-Domain

12 MySQL

CH-ECOM


 
410,000 VND
1 tháng

7.000Mb Dung lượng

200Gb Băng thông

500 Địa chỉ Email

10 Website

100 Sub-Domain

50 MySQL