Quản lý máy chủ

Quản lý Cloud Server


 
350,000 VND
Månadsvis

Dịch vụ quản lý máy chủ, chỉ áp dụng cho các máy chủ đang duy trì tại Redsun


Quản lý Máy chủ ảo


 
700,000 VND
Månadsvis

Dịch vụ quản lý máy chủ, áp dụng cho các máy chủ không duy trì tại Redsun


Quản lý máy chủ riêng


 
1,400,000 VND
Månadsvis

Dịch vụ quản lý máy chủ riêng