Máy chủ Cloud Server

Giải pháp giúp máy Cloud Server hoạt động hoàn toàn độc lập và dễ dàng khởi động/tắt, sao lưu/phục hồi, sửa chữa và cài đặt lại Cloud Server thông qua giao diện web mà không cần đến sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ.

Cloud Server 1

570,000 VND
Mensalmente

OS Linux/Window
100% Complete

CPU 2 Cores
33% Complete

RAM 1GB
25% Complete

HDD 40GB
33% Complete

RAID 10
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Quản trị Semi-Managed
100% Complete

IP tĩnh 1
100% Complete


Cloud Server 2

800,000 VND
Mensalmente

OS Linux/Window
100% Complete

CPU 3 Cores
50% Complete

RAM 2GB
50% Complete

HDD 60GB
50% Complete

RAID 10
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Quản trị Semi-Managed
100% Complete

IP tĩnh 1
100% Complete


Cloud Server 3

1,100,000 VND
Mensalmente

OS Linux/Window
100% Complete

CPU 4 Cores
66% Complete

RAM 3GB
75% Complete

HDD 80GB
66% Complete

RAID 10
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Quản trị Semi-Managed
100% Complete

IP tĩnh 1
100% Complete


Cloud Server 4

1,300,000 VND
Mensalmente

OS Linux/Window
2% Complete

CPU 6 Cores
6% Complete

RAM 4GB
4% Complete

HDD 120GB
120% Complete

RAID 10
10% Complete

Băng thông Không giới hạn
2% Complete

Quản trị Semi-Managed
2% Complete

IP tĩnh 1
1% Complete