Gửi Hỗ trợ(Ticket)

Gửi Hỗ trợ(Ticket)

Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ.


  Hỗ Trợ Khách Hàng

Hỗ trợ Hosting/Domain/Server/SSL/....


  Phòng Kế Toán

Các vấn đề liên quan đến thanh toán, công nợ, hoá đơn


  Phòng Kinh Doanh

Tư vấn giải pháp dịch vụ và sản phẩm


  Bộ phận dự án

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề về dự án


  CSKH

Chăm sóc khách hàng, và các vấn đề chung